Termes i condicions

AVÍS LEGAL DE PIRINEU EMOCIÓ i CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

Pirineu Emoció és l’empresa que gestiona aquesta web. El seu correu electrònic és: info@pirineuemocio.com Pirineu Emoció informa que l’accés i ús de la seva pàgina https://www.pirineuemocio.com, i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o productes que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests productes o serveis pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats i serveis que realitza l’empresa, com a agència de viatges que és, per la qual cosa la informació continguda en ell, excepte manifestació en contra, ho és només a aquests efectes promocionals o, si escau, una simple invitació a contractar i de cap manera constitueix una oferta vinculant. Totes les activitats i serveis continguts en el Portal són comercialitzats per Pirineu Emoció de conformitat amb la normativa vigent.

Pirineu Emoció, es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa us convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres condicions generals que regulen l’accés a serveis concrets dins del Portal.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Pirineu Emoció pot facilitar l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una adreça de correu electrònic al Portal, excepte amb l’autorització expressa per escrit de Pirineu Emoció. A més, aquests enllaços han de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d’aquest web; (B) l’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Pirineu Emoció, de la pàgina que realitza l’enllaç.

En qualsevol moment, Pirineu Emoció podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Pirineu Emoció.

FRAMES

Pirineu Emoció prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers, de qualsevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

PUBLICITAT

Al Portal s’inserirà aquella publicitat de Pirineu Emoció, o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès. Sense perjudici del que estableix la Política de Privacitat, Pirineu Emoció es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, llevat dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d’acord amb les expectatives dels Usuaris.

PRIVACITAT

Pirineu Emoció, que gestiona aquest portal, compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una política de privacitat sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l’ús que es fa de les dades de caràcter personal, s’informa a l’Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús i de les mesures de seguretat que s’apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir-hi.

SEGURETAT

Pirineu Emoció manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que vostè pugui facilitar a Pirineu Emoció, mitjançant el mateix, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l’acceptació d’aquest. L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Pirineu Emoció, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Portal, serà responsable davant de Pirineu Emoció, de la seva actuació.

RESPONSABILITATS DE L’ASSOC. ARTÄNEU

Ús incorrecte del Portal: Pirineu Emoció, ha creat el Portal per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Pirineu Emoció, per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Utilització dels continguts: Pirineu Emoció, facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Pirineu Emoció, no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit a què es dirigeix ​​el Portal, ni de les conseqüències que pugui generar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a que es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l’Usuari. Així mateix, Pirineu Emoció, no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que poguessin causar-se per aquests continguts de tercers.

Publicitat: Pirineu Emoció, inclourà al Portal publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, Pirineu Emoció, no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d’aquests productes o serveis i, en conseqüència, Pirineu Emoció no respondrà de cap dany que es pogués generar l’usuari per aquestes causes.

Virus: Pirineu Emoció, es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, Pirineu Emoció, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, Pirineu Emoció, no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics: Pirineu Emoció ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i farà tots els esforços perquè el mateix no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Pirineu Emoció.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a Pirineu Emoció, o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de Pirineu Emoció.

Els continguts del Portal (textos, imatges, sons, animacions, programari i altres) estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de Pirineu Emoció, o de tercers. L’ús dels continguts elaborats per Pirineu Emoció, o per alguna de les entitats del seu Grup es permet en l’àmbit d’una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

Pirineu Emoció, declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Pirineu Emoció, organitzadors dels festival Petit ÄneuFest, a la següent adreça de correu electrònic info@pirineuemocio.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola, llevat que les normes de protecció dels usuaris estableixin la aplicabilitat d’una legislació diferent.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús i adquisició dels serveis que en ell es puguin oferir, Pirineu Emoció i l’Usuari acorden sotmetre, amb renúncia expressa al seu propi fur, a la llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de Catalunya.