Política de privacitat

Pirineu Emoció manifesta el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per això, l’informa de la seva política de protecció de dades perquè vostè determini voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a la nostra empresa.

  1. Recollida i ús de dades

Pirineu Emoció l’informa que les seves dades personals recollides a través de la pàgina web https://www.pirineuemocio.com (en endavant, el Portal), així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació amb aquesta entitat, seran objecte de tractament amb la finalitat de fer possible el registre dels usuaris, gestionar, administrar i prestar-li els serveis o productes que sol·liciti o contracti mitjançant el Portal , facilitar el compliment i execució d’aquests serveis, conèixer millor els seus gustos i opinions respecte als serveis de Pirineu Emoció i adequar els mateixos a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis i enviar-li informació comercial, fins i tot per via electrònica, relacionada amb les novetats i promocions de Pirineu Emoció.

Sempre que se sol·liciti, i l’Usuari faciliti, una adreça de correu electrònic, telèfon mòbil o altre mitjà de comunicació electrònica, l’Usuari expressament accepta i autoritza que aquests mitjans siguin utilitzats preferentment com a canal de comunicació, com a canal per complir totes o alguna de les finalitats anteriorment informades així com a canal a través del qual poder-li informar de qualsevol altres canvis rellevants que es produeixin en el Portal.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Pirineu Emoció pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

Per poder registrar-se i navegar pel portal vostè ha de ser major de 14 anys. Pirineu Emoció podrà utilitzar la seva informació personal per verificar la seva edat i garantir el compliment d’aquesta restricció.

  1. Galetes

En la recerca de total transparència en la seva relació amb l’usuari, Pirineu Emoció l’informa de la utilització al Portal d’altres mecanismes informàtics relacionats amb les dades personals, com són galetes i logs. A aquest efecte, els requerim perquè accedeixin a la nostra Política de Cookies.

  1. Contacte

Vostè té reconeguts els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (A.R.C.O) els quals podrà exercitar dirigint una comunicació i la imatge del DNI/ Passaport, amb l’assumpte “Protecció de Dades” a la següent adreça de correu electrònic: info@pirineuemocio.com