Política de privacitat

El client autoritza expressament a PIRINEUEMOCIÓ AGÈNCIA DE VIATGES SA perquè les dades d’aquest registre i quants s’obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts puguin ser utilitzades exclusivament per l’empresa PIRINEUEMOCIÓ AGÈNCIA DE VIATGES SA per efectuar estudis de mercat i oferir al client productes i serveis que puguin resultar del seu interès.

– En la seva qualitat de propietari, el responsable d’aquest fitxer és PIRINEUEMOCIÓ AGÈNCIA DE VIATGES SA. amb CIF A 25545898 i domicili social a l’av. Madrid, 27 1er-2a 25500 La Pobla de Segur. Aquest fitxer es va inscriure en el Registre General de Protecció de Dades i compta amb el codi assignat per aquest ens.

– PIRINEUEMOCIÓ AGÈNCIA DE VIATGES SA. garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s’efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

– D’acord amb la legislació vigent, tots els clients de PIRINEUEMOCIÓ AGÈNCIA DE VIATGES SA tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça: Av. Madrid, 27 1er-2a 25500 La Pobla de Segur, Att. Departament d’Atenció al Client o trucar per telèfon 973.681.518 o enviar un correu electrònic a l’adreça info@pirineuemocio.com.